Welsh/English tabs example

Welsh

Ein Nodau a’n Hamcanion:

Annog, gwella a hyrwyddo gwenyna ledled Cymru trwy:

 • Ddatblygu cydweithrediad ymysg holl wenynwyr Cymru gyfan a chyfnewid syniadau a phrofiadau;
 • Gwella safon gwenyna trwy:
 • Gyhoeddi llenyddiaeth;
 • Darparu a chefnogi darparu offer a deunyddiau gwenynol addysgiadol;
 • Annog hyfforddi a chymhwyso gwenynwyr;
 • Trefnu arholiadau cenedlaethol ar amryw raddau;
 • Annog cyfranogaeth gymunedol mewn sylwi ar wenyn a dysgu amdanynt mewn modd diogel;
 • a datblygu gwerthfawrogi gwerth gwenyn yn yr amgylchedd.

English

Our Aims & Objectives:

The encouragement, improvement and advancement of beekeeping throughout Wales by:

 • Developing co-operation amongst all beekeepers throughout Wales and interchanging ideas and experiences,
 • Improving the standard of beekeeping by:
 • Publication of literature,
 • Providing and supporting the provision of apicultural educational aids and materials
 • Encouraging the training and qualification of beekeepers,
 • Arranging for national examinations at various levels,
 • Encouraging community participation in observing and learning about bees in safety,
 • and developing an appreciation of the value of bees in the enviroment.