International Meeting of Young Beekeepers

Find out more about this competition  here

The WBKA have entered a team for the 2023 event in Slovenia. Here is the video they prepared to introduce themselves to the other participants. We will update this page with some pictures from Slovenia soon but wish “Team Wales” a great trip and event.  

If you are (or know of) a young beekeeper who may be interested in participating in this event in the future, please get in touch with our IMYB Co-ordinator Richard Pett by emailing    imyb@wbka.com


Mae rhagor o wybodaeth am y gystadleuaeth hon  yma

Mae Cymdeithas Gwenyna Cymru wedi cofrestru tîm ar gyfer digwyddiad 2023 yn Slofenia. Dyma’r fideo a wnaethon nhw i’w cyflwyno eu hunain i bawb arall fydd yn cymryd rhan. Byddwn ni’n diweddaru’r dudalen hon drwy ddangos rhai lluniau o Slofenia ond yn y cyfamser, gobeithio y bydd “Tîm Cymru” yn cael taith wych ac yn mwynhau’r digwyddiad.

Os ydych chi’n wenynwr ifanc a allai fod â diddordeb mewn cymryd rhan yn y digwyddiad hwn yn y dyfodol (neu os ydych chi’n gwybod am rywun), cofiwch gysylltu â Richard Pett, ein Cydlynydd IMYB drwy e-bostio  imyb@wbka.com