IMYB

English

Find out more about this competition here

The WBKA entered a team for the 2019 event which was held in Slovakia.

Covid 19 then intervened resulting in cancellation of the 2020 and 2021 competitions.

The next IMYB competition will be held in Russia in 2022 and, in 2023, the competition will be in Slovenia. 

Each participating country may enter a team of 3 young people aged between 12 and 17.  If you are (or know of) a young beekeeper who may be interested in this amazing opportunity, or would like further information, please get in touch with our IMYB Co-ordinator Richard Petts by emailing imyb@wbka.com

Cymraeg

Mae rhagor o wybodaeth am y gystadleuaeth hon yma

Anfonodd CGC dîm i’r digwyddiad yn 2019 a gynhaliwyd yn Slofacia.

Wedyn daeth Covid-19 ac felly canslwyd cystadlaethau 2020 a 2021.

Cynhelir y gystadleuaeth IMYB nesaf yn Rwsia yn 2022 ac, yn 2023, bydd y gystadleuaeth yn Slofenia.

Gall pob gwlad sy’n cymryd rhan anfon tîm o 3 o bobl ifanc rhwng 12 a 17 oed. Os ydych chi’n wenynwr ifanc (neu os ydych chi’n adnabod un) a allai fod â diddordeb yn y cyfle anhygoel hwn, neu pe hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Richard Petts, ein cydlynydd IMYB drwy anfon ebost i imyb@wbka.com