WBKA is keen to encourage members to undertake some learning, whether practical, theory, or both. Gaining a better understanding of bees and beekeeping practice helps us to manage and care for our bees and many beekeepers find undertaking some study both rewarding and stimulating.

WBKA offers its own Basic and Junior Assessments (which mirror those provided by BBKA). We have an arrangement with BBKA which allows WBKA members to access the BBKA theory modules and higher practical assessments as BBKA members for exam purposes only. (WBKA currently pays the BBKA Exam Membership fee which facilitates this on behalf of WBKA candidates but candidates remain responsible for payment of the exam/assessment entry fees themselves).BBKA Correspondence Courses are also available to WBKA members studying for exams and assessments.

Please see the further detail and relevant syllabus for each exam/assessment.

You can contact us by email at  education@wbka.com if you have any queries, need more information, or to discuss the options available.


Mae CGC yn awyddus i annog aelodau i ymgymryd â rhywfaint o ddysgu, boed yn ymarferol, damcanieithol neu’r ddau.

Mae cael gwell dealltwriaeth o wenyn ac arferion cadw gwenyn yn ein helpu i reoli a gofalu am ein gwenyn ac mae llawer o wenynwyr yn ffeindio bod gwneud rhywfaint o astudiaeth yn werth chweil ac yn ysgogol.

Mae CGC yn cynnig ei Hasesiadau Sylfaenol ac Iau ei hun (sy’n adlewyrchu’r rhai a ddarperir gan BBKA). Mae gennym drefniant gyda BBKA sy’n caniatáu i aelodau CGC gael mynediad at fodiwlau theori BBKA ac asesiadau ymarferol uwch fel aelodau BBKA at ddibenion arholiadau yn unig. (Ar hyn o bryd mae CGC yn talu ffi Aelodaeth Arholiad BBKA sy’n hwyluso hyn ar ran ymgeiswyr CGC ond mae ymgeiswyr yn parhau i fod yn gyfrifol am dalu’r ffioedd mynediad arholiad/asesiad eu hunain). Mae Cyrsiau Gohebu BBKA hefyd ar gael i aelodau CGC sy’n astudio ar gyfer arholiadau ac asesiadau.

Gweler y manylion pellach a’r maes llafur perthnasol ar gyfer pob arholiad/asesiad.

Gallwch gysylltu â ni drwy e-bost at education@wbka.com os oes gennych unrhyw ymholiadau, angen mwy o wybodaeth, neu i drafod yr opsiynau sydd ar gael.

Liz Childerley  

WBKA Exam Secretary